U saopštenju koje je uputila bh. javnosti, kompanija Telemach pojašnjava zbog čega nakon niza pokušaja ne uspijeva osigurati svoje usluge velikom broju novih stanara u sarajevskom naselju Nova Otoka.

 

Kompanija Telemach, na zahtjev brojnih korisnika, već nekoliko mjeseci pokušava osigurati svoje telekomunikacijske usluge stanarima u stambeno-poslovnom kompleksu Nova Otoka, koji se nalazi u vlasništvu investitora Nova Otoka d.o.o. Kiseljak, čiji je vlasnik TIBRA-PACIFIC Društvo s ograničenom odgovornošću Kiseljak. U tom periodu konstantno nailazi na radnje koje se mogu ocijeniti kao opstrukcije izvršene od strane investitora, koji je svjesno poduzeo niz radnji koje Telemach tumači kao zabranu stanarima naselja Nova Otoka da koriste usluge Telemach-a, tvrdi se u saopštenju ove kompanije.

Telemach obavještava javnost u BiH da pokušava osigurati svoje usluge velikom broju novih stanara ovog sarajevskog naselja od momenta kada je kompanija dobila prvi dopis potencijalnih korisnika za provjeru tehničkih mogućnosti za spajanje usluga Telemach-a na ovoj adresi. Telemach je na zahtjev građana za priključenje usluga u naselju Nova Otoka reagovao već 4. juna 2016. godine, kada je stigao prvi zahtjev za priključenje usluga Telemach-a, a kasnije i 20. juna uputivši dopis za priključenje na mrežnu infrastrukturu investitora Tibra-Nova Otoka.

Navedeni zahtjev Telemach-a je bez odgovarajućeg obrazloženja prvo ignorisan, a zatim nakon novog dopisa i odbijen od strane investitora bez obrazloženja koje bi se moglo smatrati odgovarajućim.

Telemach vjeruje da okolnosti pod kojima dolazi do odbijanja ukazuju na osnovanu sumnju da „TIBRA-PACIFIC” Društvo s ograničenom odgovornošću Kiseljak i nova Otoka d.o.o. Kiseljak kao investitor evidentno imaju dogovor sa BH Telecom d.d. Sarajevo i Logosoft d.o.o. Sarajevo pošto je njima omogućeno pružanje usluga u navedenom kompleksu. Dok s druge strane, Telemach-u je zabranjeno priključenje istih zgrada na Telemach mrežu, kao i pristup već izgrađenoj infrastrukturi za pružanje telekomunikacijskih usluga stanarima u stambeno-poslovnom kompleksu u izgradnji Nova Otoka u Sarajevu.

Telemach smatra da ovakvo postupanje investitora može biti shvaćeno kao svjesno onemogućavanje kupaca stanova da ostvare svoje pravo na izbor operatera i telekomunikacijskih usluga koje žele koristiti. Telemach vjeruje da se investitor na ovaj način direktno uključio u tržišnu utakmicu, spriječavajući konkurenciju i prisiljavajući stanare da odaberu one telekom operatere koje su im investitori odredili.

Kompanija Telemach se, radi zaštite interesa svojih korisnika koji su kupili ili će kupiti stanove u navedenom kompleksu, kao i svojih interesa i prava za pružanje usluga na teritoriju BiH, obratila Konkurencijskom vijeću BiH sa zahtjevom za pokretanje postupka kako bi se ubuduće spriječila ovakva netransparentna i štetna praksa za građane BiH, navodi se u saopštenju kompanije Telemach.

Ko bira građanima Sarajeva operatera koji će im pružati usluge televizije, interneta i fiksne telefonije

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-