Na ovom mjesto je preko 4.000 Bošnjaka i Hrvata bilo zatočeno, a na desetine pobijeno

Savez logoraša u BiH godinama obilježava godišnjice logora i zločina  počinjenih u BiH u periodu 1992-1995. godine. Prva godišnjica u toku svake kalendarske godine, kojom Savez logoraša u  BiH započinje ove aktivnosti, je obilježavanje datuma formiranja logora  Batković u Bijeljini, kao prvog logora formiranog na tlu Bosne i Hercegovine.
Od 1. aprila 1992. godine kada je formiran logor u Batkoviću, kroz njega je u ratnim godinama  prošao veliki broj  civila i ratnih zarobljenika, bošnjačke i hrvatske  nacionalnosti. Fizička i psihička maltretiranja mnogi  nisu preživjeli . U znak sjećanja  na dva važna datuma obilježavanje godišnjice formiranja logora Batković i Dan okupacije  Bijeljin, Savez logoraša BiH u  Janji je organizovao okrugli sto na temu “Logor Batković i okupacija Bijeljine“

Do sada je, ukupno, izrečeno 32 godine kazni zatvora za sve vrijeme formiranja i postojanja logora  Batković. Za četiri godine postojanja, kroz logor Batković prošlo je više od 4.000 ljudi. Ubijeno je najmanje 80 logoraša, a na desetine ih je zlostavljano. Logor je egzistirao sve do kraja januara 1996. godine.

02. aprila 1992. godine, vojna formacija „Arkanovi tigrovi“ iz Srbije i  druge jedinice, „zvanično“ su započele okupaciju i etničko čišćenje Bijeljine, iz koje su protjerali 35.000 ljudi sa njihovih ognjišta, ubili stotine, porušili džamije, te na hiljade ljudi odveli u logore i podvrgnuli teroru i zastrašivanju, pljačkanju i silovanjima.

Na ovom mjesto je preko 4.000 Bošnjaka i Hrvata bilo zatočeno, a na desetine pobijeno

| Slider, Vijesti |
About The Author
-