FADILE OPROSTI: Novalićeva vlada ključne odluke donosi na “telefonskim sjednicama”

Analizom održanih “telefonskih sjednica” Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dolazi se do jednostavnog zaključka: najveće federalne kompanije, odnosno način upravljanja preduzećima vrijednih nekoliko milijardi KM prepušteni su na upravljanje putem telefonskih odluka što bi se u bilo kojoj državi i u bilo kojem, pa makar i najtotalitarnijem režimu Sjeverne Koreje, smatralo lakrdijom jer se doslovno radi o državnim resursima broj 1.

 

Na nedavno održanoj “telefonskoj” sjednici Vlade FBiH, Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave. Ujedno, data je i prethodna saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, nakon provedene konkursne procedure, na period od četri godine. Saglasnost je data da za direktora/predsjednika Uprave bude imenovan Mate Rupčić, za člana Uprave/izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing Ivan Sušac, a za člana Uprave/izvršnog direktora za poštansku tehnologiju Ljubo Vujica.

Tako je ovaj izuzetno vrijedan finansijski resurs Federacije BiH “odrađen” putem telefoniranja ali analiza pokazuje čitavu plejadu ovakvog, neozbiljno-burazerskog postupanja.

Također, zbog okončane konkursne procedure, saglasnost je data i Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, te da, na period od četiri godine za direktora bude imenovan Mirsad Mujić, za izvršnu direktoricu za ekonomsko-finansijske poslove Jasmina Trgo, za izvršnog direktora za razvoj i informacione sisteme Nedim Matoruga, a za izvršnog direktora za poštanski promet Neziran Đogo.

Isti dan, jučer, prethodne saglasnosti Federalne vlade dobio je i Nadzorni odbor JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora Jasmina Buče, odnosno imenovanje Đenana Salčina za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Samo desetak dana ranije Vlada FBiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem imala je još jednu “telefonsku” sjednicu na kojoj je, ponovo, donosila važne, strateške odluke na ovaj, krajnje neozbiljan način.

Naime, 26.2.2016. Vlada Federacije je na “hitnoj telefonskoj sjednici” dala saglasnost Nadzornom odboru “Energoinvesta” Sarajevo da razriješi Enesa Čengića dužnosti direktora ovog privrednog društva, zbog isteka mandata.

Iz Vlade FBiH saopšteno je da je Nadzornom odboru “Energoinvesta” data i saglasnost da za direktora ovog privrednog društva na period od četiri godine imenuje Biseru Hadžialjević.

Nešto više od mjesec dana ranije, odnosno 24.1.2016. Vlada Federacije BiH je putem “telefonski održane sjednice” donijela i Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva i dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure. Saglasnost je data da za v.d. dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja bude imenovan Duljko Hasić , za v.d izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove,upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Alma Čolo, a za v.d izvršnog direktora Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Orhideja Junuzović. Prethodne saglasnosti su date da za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa bude imenovan Tarik Čaršimamović, za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije Muamer Hadžović i za v. d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije Sedin Kahriman.

Međutim i prošla godina bila je prepuna odluka donijetih “telefonskim putem” što je, vjerovatno, podvedeno pod ponašanje koje spada u “Reformsku agendu” koja se koristi kao opravdanje za sve političko-privredne anomalije i stranačko dijeljenje plijena.

Tako je putem telefoniranja između premijera i ministara Vlade Federacije BiH, koje se održalo 3.8.2015.godine donešena odluka o čitavom nizu preduzeća: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, RMU Banovići d.d. Banovići, ArcelorMittal Zenica d.o.o., Aluminij d.d. Mostar, Željezara Zenica d.o.o. Zenica, KTK Visoko d.d. Visoko, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, Unis Tools d.o.o. Sarajevo, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, UNIS Ginex d.d. Goražde, Pretis d.d. Vogošća, Igman d.d. Konjic, BINAS d.d. Bugojno, PS Vitezit d.o.o. Vitez, Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići.

Dvadesetak dana kasnije, tačnije 31.8.2015.Vlada Federacije BiH je na novoj “hitnoj, telefonski održanoj sjednici” dala Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti Uprave ovog preduzeća, radi isteka mandata, na čelu s generalnim direktorom Elvedinom Grabovicom, te izvršnih direktora Mirsada Šabanovića, Senada Sarajlića, Mensure Zuka, Amila Kamenice, Edina Mujagića i Admira Andelije,

Istim dan, Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, i to za generalnog direktora Bajazita Jašarevića, kao i za izvršne direktore: za snabdijevanje i trgovinu Samira Selimovića, za proizvodnju Nevada Ikanovića, za pravne i kadrovske poslove Mensuru Zuka, za kapitalne investicije Besima Imamovića, za ekonomske poslove Muhameda Ražanicu i za distribuciju Admira Andeliju.

Novalićeva Vlada je i u septembru 2015. djelovala “telefonski” pa su 11.9.2015. “na 13. hitnoj, telefonski održanoj sjednici” usvojili Zaključak kojim su prihvatili tekst inicijative za povećanje akciza na naftne derivate, pivo i cigarete.

Vrlo preciznom analizom utvrđeno je da Novalićeva Vlada Federacije BiH sve ključne odluke vezane za privredu i najjača privredna preduzeća u Federaciji BiH donijela putem telefona što samo po sebi dovoljno govori kako se odluke dogovaraju kada se putem telefona realizuju. Telefoniranje između Vlade Federacije BiH dovoljno pokazuje i o neozbiljnom pristupu ove Vlade, potpunoj netransparentnosti prilikom ključnih imenovanja te potpunom izostatku strateškog djelovanja koje se naziva “Reformska agenda” koja se u Federaciji BiH (ne)uspiješno provodi putem telefona.

Autor: Redakcija BNN
Izvor: BNN.BA

 

FADILE OPROSTI: Novalićeva vlada ključne odluke donosi na “telefonskim sjednicama”

| Bosna i Hercegovina, Kolumne, Slider |
About The Author
-