Vijećnici su donijeli Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o poklonu donirane opreme između Grada Sarajeva i Općine Olovo.

 

 

Vijećnici su na sjednici danas donijeli Odluku o pristupanju izgradnji nove Trebevićke žičare i pratećih objekata, a čime su ostvareni preduvjeti za dalju, ubrzanu, realizaciju Projekta.

 

Naime, Gradu Sarajevo je za potrebe revitalizacije Trebevićke žičare donirana oprema od Turističke zajednice Greachen – Švicarska.

 

S obzirom na to da se donirana oprema ne može racionalno koristiti za revitalizaciju Trebevićke žičare, kao i s obzirom na činjenicu da Grad nema prostorije niti bilo koje druge kapacitete da preuzme i iskoristi doniranu opremu koja se mora izmjestiti iz baze međunarodnih oružanih snaga u Butmiru, gdje je do sada bila smještena, stvorene su pretpostavke da se ista prenese u vlasništvo Općini Olovo, gdje se planira izgradnja žičare.

 

Stoga su vijećnici donijeli Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o poklonu donirane opreme između Grada Sarajeva i Općine Olovo.

(FENA/em)

Obustavlja se gradnja Trebevićke žičare, oprema će biti donirana Općini Olovo!

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-