Predstavljen Kongresni centar Sarajeva: Trg, kina, hotel sa pet zvjezdica

Kongresni centar Sarajeva svečano je predstavljen javnosti.

 

Na 36. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo u Multimedijalnoj sali Općine usvojena je Odluka o usvajanju urbanističkog projekta Kongresnog centra.

 

Uz uvodno obraćanje općinskog načelnika mr. Semira Efendića, projekat su prezentirali arhitekti firme I.D.E.A., čije je idejno rješenje pobijedilo na međunarodnom konkursu.

 

Urbanistički projekat je najdetaljniji projekat, a čine ga idejni projekti objekata i infrastrukture. Vrijednost projekat izgradnje Kongresnog centra Sarajeva je oko 300 miliona KM. Radi se o do sada najvećem projektu Općine Novi Grad, koji je od velikog značaja za Kanton Sarajevo i državu BiH. Ovim projektom urbanistički se uređuje centralna zona općine Novi Grad, a njegovim usvajanjem stekli su se uslovi za provođenje procedure odabira investitora, kao i izdavanje dozvola za gradnju.

 

Sarajevo je zanimljivo i posebno

“Ovo je jedan od glavnih projekata našeg programa ‘Pokrenimo Novi Grad zajedno’, na čijoj realizaciji zajedno sa općinskom administracijom, radimo aktivno već četvrtu godinu. Želja nam je da izgradnjom ovog kompleksa prije svega ovaj dio Sarajeva približimo Sarajlijama sadržajima kao što su centralni trg, kina i pješačka zona. Također, naš cilj je da izgradnjom Kongresnog centra uvrstimo Sarajevo na mapu kongresnih gradova Evrope, ali i svijeta. U zemljama gdje je kongresni turizam popularan, on već pokazuje višestruke ekonomske efekte, a sa jednim ovakvim kongresnim centrom Sarajevo će postati ozbiljna konkurencija na ovom tržištu. Zašto baš Sarajevo? Ovaj grad je dio svjetske kulturno-historijske baštine u srcu Evrope i mjesto susreta različitosti. Orijent i Oksident su se bukvalno pronašli u Sarajevu i ponudili čitavom svijetu u ovom našem lijepom gradu jednu novu vrijednost – ljepotu u različitosti. Zato je Sarajevo zanimljivo i posebno”, kazao je u svom obraćanju načelnik Efendić.

 

 

Budući Kongresni centar Sarajeva bit će smješten u neposrednoj blizini Općine Novi Grad, pored zgrade Radio-televizije Bosne i Hercegovine, na površini od 5,77 hektara. Zona arhitektonsko-urbanističke cjeline zauzima 3,47 hektara, a saobraćajne i javne površine 2,3 hektara.

 

Objekat će sadržavati više sala i dvorana u kojima će se moći održavati centralni kulturni i poslovni događaji u BiH, kao što su koncerti, predstave, filmske projekcije i kongresi.

 

U sklopu kompleksa gradit će se hotel, šoping-centar, velike garaže, veliki dio poslovnih sadržaja, te jedan dio stambenog prostora.

 

Centar za različite svrhe

Svakom pojedinačnom građevinskom objektu u sklopu ovog kompleksa će se moći direktno pristupiti iz garaže, koja se prostire na 65.544 m2 na tri etaže.

 

Na prvom spratu Kongresnog centra će se nalaziti multipleks kino sa dvije sale u rasponu od 122 do 167 mjesta, sa pratećim sadržajima i press centrom. Na drugom spratu nalazit će se polivalentna sala, čiji koncept omogućava brzu i dinamičnu transformaciju, te mogućnost organizacije raznih oblika manifestacija (revije, ples, tribine, zvanične svečanosti i slično). Sljedeći sprat je rezervisan za manju koncertnu dvoranu, koja u kongresnoj postavci može primiti 734 gledaoca, sa pozornicom za 100 izvođača.

 

Hotel u sklopu Kongresnog centra će biti sa pet zvjezdica, a goste će moći primiti u 300 soba i 34 apartmana. Poslovno-trgovački centar je projektovan na način koji će omogućiti transformaciju prostora u skladu sa različitim namjenama. U slučaju potrebe ovaj prostor se može staviti u funkciju sadržaja iz oblasti kulture. Nakon trećeg sprata Poslovno-trgovačkog centra idejnim projektom je planirano formiranje pet međuetaža, koje su na sjevernoj strani predviđene za formiranje stambenog prostora.

 

Trg veličine dva fudbalska stadiona

Izgradnjom ovog projekta Općina Novi Grad će dobiti i centralni trg, koji osim što je u funkciji arhitektonskih objekata koji su na njega orijentisani predstavlja pješačku vezu sa područjem južne i sjeverne strane ovog dijela Sarajeva. Stoga je predviđeno da se glavni saobraćaj spusti jedan nivo ispod, s tim da nivo tramvajskog saobraćaja ostaje na koti nula, čime će se dobiti prostor za izgradnju trga veličine dva fudbalska stadiona.

 

Između pješačke zone i saobraćajnice predviđeno je formiranje drvoreda, dok će na krovu Kongresnog centra Sarajeva biti ozelenjena površina, opremljena urbanom opremom i sportskim terenima. Ovakve krovne i fasadne površine planirane su i na objektu hotela.

Predstavljen Kongresni centar Sarajeva: Trg, kina, hotel sa pet zvjezdica

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-