Radovan Karadžić snosi odgovornost za ubistva, napade i širenje terora u Sarajevu

Uticaj Radovana Karadžića toliko je bio bitan, da se bez njegove podrške napadi Sarajevsko-romanijskog korpusa na Sarajevo ne bi izvršili…Karadžić stoga snosi individualnu odgocvornost za ubistvo, protupravni napad na civile i širenje terora, i za ubistvo kao zločin protiv čovječnosti.

Rečeno je ovo danas, tokom izricanja presude Radovanu Karadžiću.

Rat u Sarajevu vođen s dvije strane, rečeno je tokom čitanja presude Radovanu Karadžiću, povodom optužnice za terorisanje Sarajeva.

„Civili ili bila direktna meta ili su, pak, bili izloženi nesleektivnoj i prekomjernoj vatri kao kad su na grad bacali modifikovane aviomobme i ispaljivali minobacačke granate na civile koje su se okupljali“, istaknuto je.

Sudija Kwon je dodao kako je bilo slučajeva da su pripadnici vojske u Sarajevu pucali na UN i otvarali vratu kako bi pokrenuli međunarodnu zajednicu na djelovanje, ali: „Dokazi pokazuju da su takvi slučajevi potpuno beznačajani kada se uporede s dokazima o vatri koju je po gradu otvarala srpska vojska. Kao takvi, ne utiču na stav Vijeća.“

Pretresno vijeće zaključuje da je Sarajevsko-romanijski korpus počinio ubistva, protupravne napade na civile i terorisanje kao kršenje običaja rata.

Konstatovano je da je postojao udruženi plan i da je potekao od političkog i vojnog rukovodstva bosanskih Srba – cilj je bio širiti teror u Sarajevu, kampanjom snajperima i granatima.

“Snage VRS-a, kako je rekao Kwon, krive su za sve osim tri incidenta iz dijela optužnice za Sarajevo.”

Plan uključivao ubistva, napade i teror.

“Optuženi, Ratko Mladić, Stanislav Galić, Dragomir Milošević, Nikola Koljević, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić činili su grupu osoba koja je bila dio tog plana”, istaknuto je.

Vijeće vjeruje da je Karadžić doprinio tom planu.

„Umjesto da zaustavi napade nad civile, optuženi je negirao zločine i optuživao bh. stranu da snosi odgovornost za njih“, rekao Kwon.

Karadžić je pružio podršku Mladiću za teror koji je vodio prema Sarajevu, istaknuto je, između ostalog. Kao vrhovni komandant VRS-a, optuženi je odobravao vojne direktive koje se tiču Sarajeva i time je produžio opsadu i kampanju snajperskih napada i granatiranja, rekao Kwon.

Radovan Karadžić snosi odgovornost za ubistva, napade i širenje terora u Sarajevu

| Slider, Vijesti |
About The Author
-