Zbog teške ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini i sve veće neimaštine mnoge obrazovane osobe bolju budućnost traže vani. Svaki dan nam odlaze inžinjeri, profesori, ljekari..

 

 

Odlaze iz svih gradova, pa tako i iz glavnog grada, Sarajeva. Poražavajuća je činjenica da odlazi enormno veliki broj ljekara te se bolnice veća sad susreću sa poteškoćama u radu zbog nedostatka kadra.

 

Dvadeset subspecijalista i ljekara do sada je napustilo Univerzitetsko klinički centar u Sarajevu nakon imenovanja nove Uprave na čelu sa dr. Sebijom Izetbegović. Prema najavama i spisku koji je u posjedu N1, trend odlazaka uglednih ljekara sa KCUS-a nastavit će se i u narednom periodu.

 

Kliniku su napustili doc. dr. Alden Prcić (otišao ranije), subspecijalista urolog, dr. sci. Huida Hajjir Karčić, subspecijalista oftamolog, prim. dr. Suad Karčić, subspecijalista oftamolog, prof. dr. Senka Dinarević, subspecijalista dječiji kardiolog, prof. dr. Rusmir Mesihović, subspecijalista gastroenterolog, prof. dr. Nenad Vanis, subspecijalista gastroenterolog, prof. dr. Goran Akšamija, subspecijalista abdominalni hirurg, dr. Mubera Hasanović, pedijatar, dr. Sabina Kurtagić, subspecijalista pedijatrijski gastroenterolog, dr. sci. Selma Vanis, ubspecijalista dječije anestezije, prof. dr. Nada Koluder, subspecijalista infektolog (ranije otišla u penziju), mr. dr. Sejfulah Perva, subspecijalista ginekolog (otišao prije), dr. Ivanka Hizar, subspecijalista neuropsihijatar, dr. Samra Šoškić, subspecijalista dermatolog, prof. dr. Nedžad Šehović, subspecijalista plastične hirurgije, prof. dr. Reuf Karabeg,subspecijalista plastične hirurgije,prof. dr. Mehmed Kulić, subspecijalista kardiolog (osposobljen za kateterizaciju srca – Zlatni sat), dr. sci. Adnan Delić, subspecijalista kardiolog (osposobljen za kateterizaciju srca – Zlatni sat), dr. Emina Kasumagić, subspecijalista dermatolog i dr. Almir Hadžić, subspecijalista infektolog.

 

Međutim, političari ništa ne poduzimaju da se stanje promijeni i spriječi odlazak obrazovanih osoba. Ukoliko se ovakavo stanje u državi zadrži, postavlja se pitanje: “Ko će nas liječiti?”

Sve masovniji odlazak ljekara: Spisak uglednih ljekara koji su napustili UKCS

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-