Dekanesa Pašalić prozvala Harisa Zahiragića: Mi nismo ‘tamo neka škola, postojimo 49 godina’

Uvaženi zastupniče, gospodine Zahiragiću, tokom Vašeg izlaganja na 54. Sjednici Skupštine Kantona Sarajevo na vrlo grub, podrugljiv način, sa vidljivim izrazom gađenja, ste Univerzitet u Sarajevu-Fakultet zdravstvenih studija okarakterisali kao citiramo „tamo neku visoku školu koja se nalazi u sastavu Univerziteta u Sarajevu, dobila status fakulteta“, te tom prilikom potcijenili i omalovažili prvo studente koji studiraju na našem fakultetu

 

 

Haris Zahiragić, zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, obrušio se na posljednjoj sjednici na Fakultet zdravstvenih studija.

 

 

Na to je, objavom na Facebooku, sinoć regirala dekanesa. Prof. dr Arzija Pašalić i to, kako je napisala, u ime studenata i uposlenika Univerziteta u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija.

 

 

“Tamo neka škola”

 

 

– Uvaženi zastupniče, gospodine Zahiragiću, tokom Vašeg jučerašnjeg izlaganja na 54. Sjednici Skupštine Kantona Sarajevo na vrlo grub, podrugljiv način, sa vidljivim izrazom gađenja, ste Univerzitet u Sarajevu-Fakultet zdravstvenih studija okarakterisali kao citiramo „tamo neku visoku školu koja se nalazi u sastavu Univerziteta u Sarajevu, dobila status fakulteta“, te tom prilikom potcijenili i omalovažili prvo studente koji studiraju na našem fakultetu, njih 1163 na sva tri ciklusa studija, a potom i sve izabrane asistente, više asistente, docente, vanredne i redovne profesore.

 

 

S tim vezi, obraćamo Vam se zvanično, s ciljem da Vas informišemo o tome da „tamo neka visoka škola“ ima tri ciklusa studija, prvi ciklus (4 godine), drugi ciklus (jedna godina) i treći ciklus – doktorski studij. Svi ciklusi studija su preko projekta „ProSes“ finansiranog od strane Evropske unije usklađeni sa Direktivom EU o regulisanim profesijama. S tim u vezi „mi ne izmišljamo predmete“ već samo radimo po onome što Direktiva nalaže. Za Vašu informaciju, mi postojimo već 49 godina.

 

 

Osnovani smo 10.05.1973. godine kao Viša medicinska škola u Sarajevu (VMŠ), koja je započela sa radom 19.12.1973. godine, po dobijanju odobrenja Republičkog sekretarijata za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu br. UP-l-14-612/17. Kod prve registracije naziv Više medicinske škole je glasio Univerzitetsko-medicinski centar zajednica organizacija udruženog rada – Viša medicinska škola.

 

 

Odlukom Savjeta Univerziteta u Sarajevu broj 01-1230-4/74 od 22.10.1974. godine, Viša medicinska škola je uključena u Univerzitet u Sarajevu. Slijedeći svjetska dostignuća kako u nauci, tako i u obrazovanju, Viša medicinska škola u Sarajevu je 1999. godine podnijela zahtjev za preimenovanje u Visoku zdravstvenu školu (VZŠ), te je kao takva, odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-944-1/99 od 06.07.1999. godine i saglasnosti Federalnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport broj 03-38-4-5377/99 od 21.10.1999. godine, potvrđena i u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

 

 

Dana 05.03.2008. godine, Visoka zdravstvena škola u Sarajevu je preimenovana u Javnu ustanovu Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu rješenjem o Registraciji broj 065-0-Reg-08-000387 Općinskog suda u Sarajevu. Iz prethodno navedenog, lako je zaključiti da nismo zbog nečije samilosti tu gdje jesmo („u sastavu Univerziteta nazvani Fakultetom“), nego po slijedu evropskih i svjetskih trendova u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca, ako to uopšte možete razumjeti.

 

 

I ništa manje važno, zapravo najvažnije, u skladu sa Zakonom. Prema svemu navedenom, a uzimajući u obzir Vaše godine, nije nam jasno kako nakon 14 godina niste naučili ili shvatili da se radi o Fakultetu zdravstvenih studija, a ne o „tamo nekoj visokoj školi“. Ova „tamo neka visoka škola“ za Vašu informaciju, danas, na tri ciklusa studija, ima 1163 studenta, iz svih deset kantona FBiH i RS i 87 izabranih nastavnika i saradnika, čija imena možete naći na stranici Fakulteta (www.fzs.unsa.ba) i molimo Vas da to i uradite, jer iznenadićete se kad vidite ko sve ima izbor na „tamo nekoj visokoj školi“. Ispod svakog imena imate naše akademske profile, pa usput možete vidjeti i koja su naša naučna dostignuća. Ova „visoka škola“ ima sedam studijskih programa, i već četvrtu godinu zaredom je među prva četiri fakulteta po zainteresiranosti kandidata za upis na „neku tamo visoku školu“.

 

 

Recimo, za ovu akademsku godinu imali smo prijavljenih 1238 kandidata i tražili smo proširenje upisne kvote, a za Vašu informaciju, u prošloj kalendarskoj godini ova „tamo neka visoka škola“ je na ime školarina u Budžet Kantona Sarajevo unijela 1.120.000,00 KM, što je svrstava među prvih pet fakulteta na Univerzitetu. Nadalje, ova „neka tamo visoka škola“ je jedina koja trenutno ima svoj časopis Journal of Health Science, koji čeka potvrdu da uđe na Web of Science, a trenutno je u mnogim referentnim bazama (dostupno na web stranici časopisa- www.jhsci.ba) – napisala je dekanesa Pašalić.

 

(pressmedia.ba, DEPO PORTAL/MD)

Dekanesa Pašalić prozvala Harisa Zahiragića: Mi nismo ‘tamo neka škola, postojimo 49 godina’

| Bosna i Hercegovina, Skandal, Slider, Vijesti |
About The Author
-