DRAGAN LUKAČ, MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS-a: „Ne mislim da je potrebno proširivati i povećavati broj pripadnika EUFOR-a u misiji Althea, nikome ovdje više nije do rata…“

Također tvrdi da je bezbjednost u BiH dobra, na zadovoljavajućem nivou, da nema incidenata koji bi doveli do većih sukoba. Ne vidi ništa sporno u produženju mandata misiji Altea.

 

 

Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, gostujući u BHT1 Uživo, ispričao je ono što je došlo do policije u slučaju mladića iz Laktaša koji je izvršio samoubistvo, a to je pokrenulo pitanje sankcionisanja onih koji plasiraju i potiču takve sadržaje. Ministar je govorio i o Cyber nasilju, o saradnji sa EUROPOL-om i EUFOR-om, te obuci policajaca Republike Srpske.

 

 

“Mladen Dulić je prijavio slučaj policiji i tražio pomoć, to je tačno, rekao da je doživio ismijavanje, čak je naveo u prijavi da mu je lice postavljalo neka glupa pitanja, bio je svjestan o čemu se radi, ali je takođe rekao da smatra da se radi o nekoj šali, nije ni tražio neku krivičnu odgovornost, ali je tražio da se snimak skine sa društvenih mreža, što nije u mogućnosti policije, mi nemamo tu mogućnost, nije to ni zakonski regulisano. Policija je obavijestila i tužilaštvo o tome, nadležni tužilac je rekao da nema elemenata krivičnog djela i do sada su uglavnom takve prijave i završavale na sličan način. On nije nikakvim gestom odavao da bi mogao da izvrši samoubistvom. Takvo izrugivanje je doprinijelo i takvom tragičnom činu”, priča Lukač.

 

 

Dodao je da se u narednom periodu moraju preduzeti određene mjere u zakonskim okvirima, da se vidi kako je to urađeno u EU i da se iznađu najbolje mogućnosti uz angažman stručnih ljudi i kompletne javnosti ako treba da se dođe do najboljih zakonskih rješenja.

 

 

Policija nema mogućnosti da se bori protiv Cyber nasilja u trenutnim zakonskim okvirima, tvrdi ministar. Zakonom je regulisano i zabranjeno neovlašteno snimanje i distribuiranje snimaka (snimanje bez saglasnosti). Ali ljudi to čine svakodnevno i očito se ne tretira dovoljno ta zakonska materija, smatra Lukač.

 

 

“Već smo započeli određene razgovore u ministarstvima i Vladi angažujući stručna lica i gledajući iskustva iz našeg okruženja. I Srbija i Hrvatska imaju zakonom regulisanu materiju klevete i uvrede. Mi to nemamo, to je izbrisano iz zakona i jedino ostaje lična prijava svakog pojedinca da se štiti, ali to očito nije dovoljno”, kaže ministar.

 

 

Smatra da će se određeni prijedlozi naći u Narodnoj skupštini odmah nakon njenog konstituisanja.

 

 

Govoreći o informacijama da bi moglo doći do ubistva policijskog službenika i tužioca u Banjaluci, Lukač je istakao da je ova informacija došla iz određenih kriminalnih krugova i da su provjere počele. Navodi da su došli do zaključka odakle je to poteklo i da je to vjerovatno jedna vrsta pritiska na ljude koji rade svoj posao na pravi način.

 

 

Kada je u pitanju saradnja sa EUROPOL-om, Lukač smatra da će se to sad moći završiti i da bi to trebalo uraditi u što skorijem roku jer je BiH jedina zemlja koja nema potpuno uspostavljenu saradnju.

 

 

“Nakon šest godina, optimista sam da ćemo moći to da završimo. Mi imamo taj potpisani sporazum i ratiikovan je, još nije implementiran u potpunosti, nije napravljena zajednička kontakt tačka. Nadam se da ćemo to uraditi u narednim mjesecima i imamo potpunu saradnju sa europolom i da radimo na određenim međunarodnim akcijama, u mnogo većem obimu i na kvalitetniji način nego što smo radili do sada”, naveo je.

 

 

Također tvrdi da je bezbjednost u BiH dobra, na zadovoljavajućem nivou, da nema incidenata koji bi doveli do većih sukoba. Ne vidi ništa sporno u produženju mandata misiji Altea.

 

 

“Bezbjednost u BiH je na zadovoljavajućem nivou, nemamo incidentnih situacija koja mogu da dovedu do mogućnosti nekih sukoba. Nema ni terorističkih akata u zadnje vrijeme, ali samo prisustvo EUFOR-a nije sporno. MUP ima dobru saradnju s njima kad god je to potrebno. Ne vidim nikakav problem što se tiče prisustva Altee, ne mislim da ih je potrebno proširivati niti povećavati broj”, kazao je Lukač.

 

 

-Nikome ovdje više nije do rata i ne treba da bude, svi mi smo to vrijeme ostavili iza sebe i treba da gledamo u budućnost, kako da živimo zajedno i svojoj djeci omogućimo bolje.

 

 

Govoreći o novom mandatu, Lukač kaže da trenutno ne razmišlja hoće li obnoviti mandat i da je to predmet razgovora u budućem periodu, ali smatra da će se nova Vlada RS uspostaviti do Nove godine.

 

(SB)

DRAGAN LUKAČ, MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS-a: „Ne mislim da je potrebno proširivati i povećavati broj pripadnika EUFOR-a u misiji Althea, nikome ovdje više nije do rata…“

About The Author
-