Inspekcija ponovo na Medicini, Raport otkriva šokantne detalje: Pod brojem dosjea Sebije upisan muškarac

Autor: Edina Kalamujić

 

Zašto je Vijeće Medicinskog fakulteta u Sarajevu iznenada i bez jasne nadležnosti u ovom slučaju potvrdilo nalaz komisije koja je sa prof. dr Enrom Suljić na čelu „istraživala“ i „dokazala“ da je sva dokumentacija o magisteriju i akademskom putu dr. Sebije Izetbegović ispravna?

 

Dio odgovora do kojih smo došli ukazuju da generalna direktorica KCUS-a i njeni najvjerniji poslušnici možda idu u novu aferu. Sve u pokušaju da se izvuku iz prethodne.

 

Naši izvori sa Medicinskog fakulteta i KCUS-a kažu kako bi slučaj “diploma” mogao dobiti novi zaplet. Posebno nakon što je, kako saznaje Raport, inspekcija ponovo na Medicini češljala dokumentaciju.

 

Podsjetimo, Senat UNSA-e na posljednjem zasjedanju dao je rok od mjesec Medicinskom fakultetu u Sarajevu da se pronađu i dostave Rektoratu nedostajući dokumenti o magisteriju Sebije Izetegović.

 

Najspornije je povezivanje perioda njenog postdiplomskog studija u Zagrebu i Sarajevu. Izetbegović je Medicinskom fakultetu dostavila izjavu da je položila 10 ispita u Zagrebu. Tu izjavu je uvažio tadašnji dekan Nedžad Mulabegović, a na osnovu toga Izetbegović mogla steći zvanje magistra.

 

 

Indikativno sazivanje sjednice Vijeća

 

No, kad se počelo češljati taj proces, ispostavilo se da nešto ne štima. Odnosno, da su sporni dokazi o ispitima položenim u Zagrebu te ekvivalenciji tih ispita.

 

Medicinski fakultet u Zagrebu zvanično je potvrdio da postoji samo upisnica Sebije Izetbegović iz 1992. godine i ništa više. Pojavio se i indeks Sebije Izetbegović sa ispitima i ocjenama te potpisima profesora, ali bez ovjere.

 

Mjesec postavljenog roka Senata UNSA-e ističe uskoro. Komisija u sastavu dr. Enra Suljić, prof. emeritus Mirza Dilić, prodekanica za finansije Medicinskog fakulteta Nermina Babić, dr. Amela Džubur-Alić i šefica Studentske službe Medicinskog fakulteta Taida Nakić je utvrdila kako je dokumentacija Sebije Izetbegović uredna. A to je potvrdilo i Vijeće Medicinskog fakulteta koje je naprasno sazvano u četvrtak.

 

Indikativno je da je sjednica Vijeća sazvana dan nakon što je, kako saznaje Raport, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo vršila novi inspekcijski nadzor na Medicinskom fakultetu. Povod i ovog nadzora, baš kao i onog iz juna ove godine, je dokumentacija o stjecanju magistarskog zvanja Sebije Izetbegović.

 

 

Šta nedostaje

 

Prema dokumentaciji koju smo dobili od naših izvora sa Medicinskog fakulteta, inspektori ni ovaj put nisu dobili odgovor na pitanje da li se Izetbegović upisala na studij na osnovu konkursa.

 

Osim toga, njen upisni list nije do kraja popunjen, odnosno nedostaju podaci o nazivu visokoškolske ustanove koju je upisala, broj upisnice, podaci o studentu, a nema čak ni potpisa.

 

Utvrđeno je i da je upis za drugi semestar nepotpuno popunjen, te da ne sadrži iste podatke kao i upisni list, a da je broj dosjea 830/60 napisan olovkom?! Slično je i sa upisom na treći semestar, gdje nedostaje i broj dosjea.

 

Inspektori su utvrdili još jednu zanimljivu činjenicu i to uvidom u matične knjige. Kako se vidi iz dokumentacije, pod brojem dosjea 836, koji je napisan olovkom na Upisnom listu Sebije Izetbegović, vodi se Senad Sarić.

 

Prema saznanjima do kojih smo došli, inspekciji je rečeno kako u dosjeu Sebije Izetbegović nema dokaza, odnosno prijava o polaganju ispita na Medicinskom fakultetu u Sarajevu za magistarski studij.

 

Dosje sadrži jedino ovjerenu kopiju indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je izdat 1993. godine. U indeksu je navedeno da je Izetbegović položila 10 ispita za koje su upisane ocjene.

 

Međutim, nije nađen zahtjev za nastavak studija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Poznato je da taj zagrebački indeks nikad nije dobio potvrdu iz Zagreba da je autentičan.

 

 

Bez datuma, pečata i potpisa

 

Tokom nadzora, inspektorima su kao dokaz o načinu prelaska Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Medicinski fakultet UNSA-e, odnosno o tome kako su priznati položeni ispiti, predočena dva lista papira na kojima su na engleskom jeziku rukom napisano 10 ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa te devet naziva predmeta bez ocjena. Kako je rečeno Raportu, na ovim papirima nema datuma, pečata niti potpisa.

 

Uvidom u Matičnu knjigu magistranata, inspektori su utvrdili da je Sebija Izetbegović upisana pod rednim brojem 437. Tu se navodi da je ona 19.3.1998. godine odbranila magistarski ispit. Ali, nije napisano kada je Izetbegović upisala magistarski studij i kada je apsolvirala. Također, nije navedeno ni da je podigla diplomu.

 

Prema informacijama Raporta, zapisnik inspekcijskog nadzora u kojem su utvrđeni nedostaci, potpisale su Babić, Džubur-Alić i Nakić. A upravo su njih tri, između ostalih, članice komisije koja je utvrdila da je dokumentacija o akademskom putu Sebije Izetbegović savršeno uredna.

 

 

sebijeiza nje medicinski fakultet izetbegović

 

(Raport)

Inspekcija ponovo na Medicini, Raport otkriva šokantne detalje: Pod brojem dosjea Sebije upisan muškarac

| Bosna i Hercegovina, Skandal, Slider, Vijesti |
About The Author
-