MAHMUTOVIĆ: USTAVNI SUD BIH SAČUVAO JE ČAST VISOKOG PREDSTAVNIKA

Nakon što je Ustavni sud BiH 2. marta donio privremenu mjeru kojom se suspenduje Zakon o nepokretnoj imovini. Ovo je prvi put da u predmetima koji se tiču državne imovine Ustavni sud poseže za ovakvom mjerom – kaže delgat u Vijeću naroda RS-a Dževad Mahmutović.

 

 

Uvijek je do sada državu štitio OHR svojim odlukama zaustavljajući primjenu tih zakona koji su se ticali državne imovine.

 

 

Treba imati na umu da je prošle godine Visoki predstavnik donio nalog kojim je obustavio primjenu zakona istog naziva i sličnog sadržaja i u tom nalogu je napisano da ni taj, ni svi budući zakoni koji se budu ticali državne imovine neće moći proizvoditi pravne posljedice – kaže Mahmutović.

 

 

Oni su svi unaprijed stavljeni van pravne snage. Visoki predstavnik je dan prije stupanja na snagu ovog zakona o nepokretnoj imovini obavijestio javnost i vlast entiteta RS da je njegov nalog iz aprila prošle godine na pravnoj snazi. I tada su uslijedile optužbe i napadi na Visokog predstavnika i prigovaralo se u smislu da on nije Visoki predstavnik, da ne može donositi ovakve odluke i da je Geodetska uprava RS izdala saopštenje da će oni postupati u skladu s važećim propisima iz NSRS. Činjenica je da se Ustavni sud upustio u donošenje privremene mjere po prvi put.

 

 

To govori da je Ustavni sud djelovao da bi zaštitio čast i ugled Visokog predstavnika odnosno da bi se ipak moglo reći da se Zakon o nepokretnoj imovini neće primjenjivati u entitetu RS jer su vlasti već ranije odbile nalog OHR-a.

 

 

Čuli smo da su nakon odluke Ustavnog suda prihvatile privremenu mjeru i da su potpuno svjesne kakav će biti ishod u meritumu ovog predmeta, da će Zakon biti van snage.

 

 

Ustavni sud je u više predmeta ranije zauzeo stav da je državna imovina pitanje koje se treba riješavati u PSBIH i oni su svjesni toga i najavili su da će krenuti u donošenje novih zakona iz te oblasti.

 

 

Važno je da je zakon stavljen van snage i da neće proizvoditi pravne posljedice u narednom periodu kad god Ustavni sud donese odluku o meritumu nije bitno“, objašnjava Mahmutović

 

 

Što se tiče reakcije iz RS-a, koje kažu da Ustavni sud želi da oduzme imovinu iz RS-a, treba reći da prema Ustavu BiH entiteti nemaju nikakvu imovinu. Ono što je važno reći je da su entiteti nastali u Dejtonskom mirovnom sporazumu i to samo kao admininstrativne jedinice. Podjela na 51:49 znači podijelu teritorija na kojem će vlasti obnašati vlast a ne podijelu države na entitete.

 

(E. A.)

MAHMUTOVIĆ: USTAVNI SUD BIH SAČUVAO JE ČAST VISOKOG PREDSTAVNIKA

| Bosna i Hercegovina, Skandal, Slider, Vijesti |
About The Author
-