Muderrisova hutba: Muslimani, a među njima i Bošnjaci, bezrazložno poginju svoje glave pred dušmanima

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Tema današnje hutbe je Mu'mini će inša-Allah pobijediti. Na zadatu temu govorimo u vremenu u kojem muslimani, a među njima i mi Bošnjaci kao dio ummeta bezrazložno poginjemo svoje glave pred dušmanima koji u svojoj aroganciji prelaze svaku mjeru.

Allah, azze ve dželle, nam u 139. ajetu Sure Alu Imran zabranjuje da gubimo odlučnost i da se žalostimo:

I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici!

U citiranom ajetu Allah, azze ve dželle, obećava, a On ispunjava Svoja obećanja da će istinski mu'mini biti superiorni u odnosu na druge ljude, a razlog takvog njihovog stanja je zato što sebi za zaštitinika imaju Gospodara svjetova, Koji nema početka, niti kraja, Kojem niko nije ravan, Koji upravlja svim stvarima i Koji je svemu odredio rok.

Allahu, dželle še'nuhu, pripada sva veličina, kao što stoji u prvom dijelu 10. ajeta Sure Fatir:

Ako neko želi veličinu, pa u Allaha je sva veličina…

Islam odbija slabost i poniženje svojih pripadnika i u isto vrijeme traži od njih izgradnju dostojanstva i samopoštovanja.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, u drugom dijelu 8. ajeta Sure El-Munafikun:

…A snaga je samo u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.

Dobronamjeran insan se pita kuda vodi ovaj opasni virus islamofobije, čemu toliki strahovi i mržnje i zašto se ulažu tolika materijalna dobra da bi od Allahova, subhanehu ve te'ala, puta odvraćali? Odgovare na ova pitanja nalazimo u 36. ajetu Sure El-Enfal:  

Uistinu kafiri troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će, zbog toga žaliti i na kraju će pobijeđeni biti…

Koliko neprijatelji islama ulažu u odvraćanju od Allahove, subhanehu ve te'ala, vjere i koliko se trude da utrnu Njegovo svjetlo!? Koliko je samo elektronskih i printanih medija u jednom safu, protiv islama i muslimana? Koliko je dušmana bilo i koliko ih ima u borbi protiv nas Bošnjaka, a neki od nas se uprkos tome još uvijek imamo potrebe dodvoravati, izvinjavati i pravdati!

Neću da mojom Domovinom Bosnom i Hercegovinom mi Bošnjaci hodamo pogetih glava i neću da se dušmanima izvinjavamo i slušamo njihove isprazne priče o multikulturi i toleranciji, dok nas kontinuirano ubijaju i uništavaju, a mi Bošnjaci stoljećima živimo u miru i toleranciji i to nas opet nije amnestiralo od stravičnih genocida i zločina koje su dušmani činili nad nama.

Neću da slušam i čitam laži korumpiranih medija i političara! Neću da pratim oslobađajuće presude zločincima i kriminalcima od strane takozvanih sudija i neću da se osjećam u svojoj Domovini kao manjina i bez prava glasa!

Hoću da kada se moje vođe  pojave svi drugi zašute, a kada nešto kažu, da se toga i drže! Hoću da me predstavljaju oni koji se boje Allaha, dželle še'nuhu, jer sam tada siguran da će inša-Allah i kada su uslovno rečeno „sami“ štititi moje interese i interese moga naroda! Hoću da prednost u zapošljavanju imaju oni kod kojih u kući niko ne radi, a da se ne zapošljava po rodbinskim i tazbinskim linijama! Hoću da me u diplomatiji predstavljaju oni koji imaju poštovanje prema mome izmasakriranom narodu! Hoću da vlasnici firmi ne zloupotrebljavaju socijalnu krizu i radnicima umjesto plata daju sadaku! Hoću da moja braća iz islamskog svijeta ulažu novac u moju Domovinu i da dobit pošteno dijele sa radnicima, a ne da ekstra profit nose izvan moje Domovine, a radnicima daju mrvice! Hoću da su nam čiste avlije, ulice i naselja! Hoću da Bošnjaci ne premeću po kontejnerima u potrazi za koricom hljeba! Hoću da uzor Bošnjakinjama budu njihove čestite majke i nene! Hoću da naša djeca budu prvaci na svjetskim takmičenjima i da prednjače u svakom hajru! Hoću da u mojoj Domovini nema nemorala i golotinje! Hoću da moj džemat bude bez birtija, sportskih kladionica, trgovačkih radnji sa alkoholom i hoću da se volimo i pomažemo kao istinska braća!!!

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Muslim:

Prenosi Sevban, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah mi je sastavio Zemlju, pa sam vidio njen Istok i Zapad i moj ummet će doći dotle, dokle sam vidio. Date su mi dvije riznice: bijela i crvena. Molio sam svoga Gospodara da ne uništi moj ummet glađu i da moj ummet ne uništi sa neprijateljem koji će ih poniziti. Gospodar mi je rekao: „O Muhammede, Ja sam dao odredbu i ona se ne može promijeniti. Odredio sam da tvoj ummet neće biti uništen glađu i da ga neću uništiti sa neprijateljem, pa makar se oni udružili sa raznih strana svijeta, sve dok jedni druge ne budu uništavali i zlo činili.“ (Muslim)

Obećanje Gospodara svjetova je istinito i ono se nikada ne može dovesti u pitanje.

Muslimani su dužni da u svakoj životnoj situaciji čuvaju svoje dostojanstvo, da ne dovode u pitanje svoj ponos i da ne dozvole sebi i drugim muslimanima i najmanje poniženje.

Zato, uzdignimo naše glave, budimo časni, ponosni i moralni i stalno se trudimo da pružimo maksimum svoga napora na putu uzdizanja Allahove, subhanehu ve te'ala, Riječi i čuvajmo našu i čast drugih mu'mina, ali i svih čestitih ljudi!

Allahu, učvrsti nas na putu islama! Pomozi našoj ugroženoj braći i sestrama ma gdje bili, a posebno onima u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Mijanmaru, Jemenu, Libiji i Egiptu! Smiluj se našim roditeljima i precima, koji su na nas prenijeli svjetlo Dina! Uputi našu djecu i potomke i učini ih prvacima Ummeta i boljim čuvarima Dina i Domovine od nas i radostima naših očiju i srca na ovom i budućem svijetu! Oprosti nam grijehe, sakrij naše sramote i primi naša dobra djela! Budi nam Milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih!

Muderrisova hutba: Muslimani, a među njima i Bošnjaci, bezrazložno poginju svoje glave pred dušmanima

| Kolumne, Slider |
About The Author
-