NIČIJA NIJE DO ZORE GORJELA, PA NEĆE NI ZORANOVA: “Milanović počinio krivično djelo napada na…”

ustavni poredak BiH…

 

 

Zoran Milanović svojim izjavama ugrožava mir i sigurnost u ovom dijelu svijeta.

 

 

Piše: Dr.sc. Enver Išerić

 

Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, danas (jučer, 20.5., op. SB) je najavio “vruću jesen u Bosni i Hercegovini” zbog posljednjih dešavanja oko izmjena Izbornog zakona BiH. Poručuje kako Hrvati neće odustati od svojih interesa. “Ja ću se boriti do kraja. Vidjet ćete na jesen. Očekujete da jesen u BiH bude mirna? Da Hrvati odustanu od svog interesa?”

 

 

Ističe kako će Hrvati u BiH na jesen ići u osnivanje svoje samouprave, ponovo kazavši svoj stav o tome kako hrvatskih časnika u EUFOR-u nema zato jer “svi drugi mogu, a Hrvati ne”.

 

 

Zoran Milanović jeste predsjednik Republike Hrvatske i njegove izjave, način obavljanja te časne funkcije za svaku suverenu državu, njegovi odnosi sa Vladom države na čijem je čelu i na kraju njegovo zdravstveno stanje, mene, kao državljanina Bosne i Hercegovine, ne bi trebalo da interesuje i ne bih trebao uopšte reagirati.

 

 

Međutim, Zoran Milanović se na vrlo grub način miješa u unutrašnja pitanja moje države i postupa suprotno Povelji Ujedinjenih nacija koja počiva na načelu suverene jednakosti svih svojih članova i na osnovu koje svi njeni članovi rješavaju svoje međunarodne sporove mirnim putem tako da mir u svijetu, sigurnost i pravda ne budu povrijeđeni.

 

 

Osim toga, Zoran Milanović narušava odnose Republike Hrvatske sa svojom susjednom državom Bosnom i Hercegovinom ali istovremeno narušava tradicionalno dobre odnose Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zoran Milanović svojim izjavama ugrožava mir i sigurnost u ovom dijelu svijeta. Tim ptanjima bi trebala ozbiljno da se bavi Međunarodna zajednica odnosno Savjet bezbjednosti – organ Ujedinjenih nacija koji osigurava mir i sigurnost u svijetu.

 

 

Osim postupanja suprotno normama međunarodnog prava, Zoran Milanović vrlo otvorenim prijetnjama: “Vidjet ćete na jesen. Očekujete da jesen u BiH bude mirna? Da Hrvati odustanu od svog interesa? Hrvati u BiH na jesen će ići u osnivanje svoje samouprave” čini i krivično djelo napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, odnosno krivično djelo protiv integriteta Bosne i Hercegovine propisano članom 156. Krivičnog zakonom Bosne i Hercegovine, a koji glasi:

 

 

“Napad na ustavni poredak”.

 

 

“Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina.”

 

 

Da ne bude nikakve zabune gospodine Milanoviću, ovaj krivični zakon moje države Bosne i Hercegovine primjenjuje se i na Vas, jer je članom 9. Propisano da se krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje prema svakom ko van njene teritorije počini bilo koje krivično djelo protiv integriteta Bosne i Hercegovine iz Glave XVI (Krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine).

 

 

Eto, gospodine Milanoviću htio sam Vas upozoriti sa kakvim posljedicama se možete suočiti ukoliko odlučite da stupite na teritoriju moje države. Postoji velika mogućnost da budete uhapšeni zbog izvršenja krivičnog djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine i podstrekavanja na činjenje krivičnog djela.

 

 

 

 

A sada da Vam gospodine Milanoviću kažem i sljedeće. Ustavni poredak Bosne i Hercegovine, njen suverenitet i teritorijalni integritet branit će se svim raspoloživim sredstvima.

 

 

Bosanci (mislim na sve građane na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine koji vole svoju domovinu) su prošli kroz neviđenu ratnu golgotu kada su od napada svojih susjednih država branili svoju domovinu, tako da su se oslobodili svakog staha od prijetnji upotrebe fizičke sile ili same upotrebe fizičke sile.

 

 

Neću negirati tvrdnje da nema i onih koji bi se možda složili sa Vašim “prijedlozima” za izmjenu ustavnog poretka izmjenom ustava i Izbornog zakona kako samo vama odgovara, a možda i sa samom upotrebom fizičke sile za te promjene, ali vjerujte gospodine Milanoviću da su svi oni sami otkrili sve karte koje su imali u rukavu, a zadatak patriota je da ih prate u njihovim daljnim postupcima i aktivnostima i da u narednom periodu u potpunosti svim građanima razotkriju njihove namjere.

 

 

Takvi će biti izolovani vrlo teško kažnjeni od samih građana na izborima.

 

 

Prema tome, gospodine Milanoviću, “što će biti jesenas, neka bude večeras”.

 

 

 

(NAP)

NIČIJA NIJE DO ZORE GORJELA, PA NEĆE NI ZORANOVA: “Milanović počinio krivično djelo napada na…”

About The Author
-