Sarajlije nemaju vode, ali direktorica u VIK-u ima ličnog vozača te upravne i nadzorne odbore

Redovno vodosnabdijevanje u Kantonu Sarajevo (KS) ostaje nepremostiva prepreka za KJKP Vodovod i kanalizacija, što je jedan od razloga zbog kojih je Skupština KS odbila posljednji Izvještaj o poslovanju tog preduzeća.

 

Zastupnici u Skupštini KS su iznijeli niz zamjerki na račun rada aktuelnog menadžmenta KJKP Vodovod i kanalizacija. Aktuelna situacija sa vodosnabdijevanjem u Sarajevu je, smatraju zastupnici, posljedica nestručnosti pojedinih rukovodilaca u tom preduzeću. I to traje godinama, pa bi suludo bilo kriviti samo aktuelni menadžment.

Kada se građani našeg glavnog grada sljedeći put suoče sa prestankom vodosnabdijevanja, što menadžment KJKP Vodovod i kanalizacija pravda dotrajalom vodovodnom mrežom i nedostatkom novca za njenu sanaciju, neka im kao “utjeha” posluži činjenica da, primjera radi, to preduzeće ipak ima dovoljno novca za plaćanje ličnog vozača Aide Sadagić, izvršne direktorice investicija i razvoja KJKP Vodovod i kanalizacija, ali i za sve ostale sektorske direktore u tom preduzeću.

Pitanje izdvajanja novca građana za plaćanje vozača i prijevoza sektorskih direktora i šefova u tom preduzeću je kompleksno pitanje bez racionalnog objašnjenja. Još je kompleksnije i po građane pogubnije pitanje uloge i načina imenovanja spomenute Aide Sadagić na mjesto direktorice investicija i razvoja.

 

 

“Misteriozan” način na koji je Sadagić imenovana za direktoricu investicija i razvoja, te kvalifikacije koje su je dovele na tu poziciju bi, prema saznanjima Faktora, mogle i trebale biti predmet istrage nadležnih pravosudnih institucija. Istraga bi se mogla započeti u Bosanskoj stranci (BOSS), zahvaljujući kojoj je profesionalna karijera aktuelne direktorice investicija i razvoja KJKP Vodovod i kanalizacija procvjetala u posljednje dvije godine.

Zapaženu ulogu u profesionalnom usponu Aide Sadagić ima bivši zastupnik BOSS-a u Skupštini KS Esed Radeljaš. Pored Radeljaša, ključnu ulogu je imao aktuelni BOSS-ov zastupnik u Skupštini KS Rasim Smajić, koji se u dosadašnjem mandatu “proslavio” po izjašnjavanju kao Srbin te fizičkim nasrtajem na kolegu iz skupštinskih kluba Predraga Kojovića (Naša stranka).

Zbog toga ne čudi Smajićeva podrška “ovim mladim djevojkama” u menadžmentu KJKP Vodovod i kanalizacija, koju je iskazao tokom posljednje rasprave o Izvještaju o poslovanju tog preduzeća, a koji, usput rečeno, nije dobio potrebnu podršku.

Pored brige o investicijama i razvoju KJKP Vodovod i kanalizacije, kapaciteti Aide Sadagić su dovoljno veliki da se uhvati u koštac sa problemima sa kojima se suočava zdravstveni sektor u KS. Tako je 29. marta 2016. godine ona imenovana za predsjednicu Upravnog odbora JU Psihijatrijska bolnica KS, a 15. jula 2016. godine i za predsjednicu Nadzornog odbora JU Terapijska zajednica – Kampus KS.

Briga Sadagić o vodosnabdijevanju i zdravlju građana Sarajeva nije sve što je imala ponuditi u protekle dvije godine. Pažnju je posvetila i zdravlju životinja, s obzirom na to da je od 25. decembra 2015. godine do 10. maja 2016. godine obnašala dužnost člana Skupštine KJP Veterinarska stanica Sarajevo.

Okušala se direktorica investicija i razvoja i na prošlim lokalnim izborima, ali joj sva briga za zdravlje ljudi i životinja nije pomogla da kao kandidat BOSS-a postane vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo.

 

 

Sreće sa imenovanjima u upravne i nadzorne odbore kantonalnih institucija imala je i njena majka Ermina Sadagić. Ona je 29. marta 2016. godine imenovana za predsjednicu Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo KS, a 15. jula 2016. godine za članicu Nadzornog odbora JU Gerontološki centar KS.

 

Izvor: Faktor

Sarajlije nemaju vode, ali direktorica u VIK-u ima ličnog vozača te upravne i nadzorne odbore

About The Author
-