Napravljeni prvi koraci ka smanjenju plaća direktora javnih preduzeća i ustanova

Visoke plate direktora i menadžera u ustanovama čiji je osnivač Vlada KS su u proteklih nekoliko dana uzburkale javnost. Premijer KS Elmedin Konaković je krajem prošle godine najavio poduzimanje mjera kako bi se smanjila njihova primanja.

U intervjuu za TVSA, 30. decembra 2015. godine, na pitanje novinarke Amre Topalbećirević o tome šta je do sada urađeno po pitanju podataka koje je dostavila Porezna uprava, a odnose se na primanja direktora JKP-ova i ustanova, Konaković je odgovorio sljedeće:

Mi smo pripremili prvi dio akata koji se zove izmjena zakona i prijedlog sankcija za ove koji su to uradili. Sad kad kompletiramo ove spiskove, uradit ćemo dvije stvari: dopunit ćemo zakon o plaćama i vjerovatno ćemo pod istim zakonom tretirati kompletan segment osim zdravstva za koji moramo donositi poseban propis i tražit ćemo sankcije za ljude koji su, obnašajući te funkcije, u nadzornim odborima i upravnim odborima bili saučesnici isplate tako visokih plata.”

Vlada Kantona Sarajevo je, ubrzo nakon ovog intervjua, zaista uputila u proceduru Nacrt Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, kojim se ograničavaju plaće na oko 2.500 KM i predviđaju sankcije za prekršioce u iznosu od 10.000 KM naviše. Prema Konakovićevim riječima, ovim izmjenama i dopunama će se napraviti budžetske uštede u iznosu od 1 milion KM.

 

 

Napravljeni prvi koraci ka smanjenju plaća direktora javnih preduzeća i ustanova

| Bosna i Hercegovina, Sport, Vijesti |
About The Author
-