OVO JE VELIKA POBJEDA REPUBLIK SRPSKE: Pogledajte šta će biti sa žrtvama zločina počinjenih u ime RS-a…

Ustavni sud BiH usvojio je na posljednjoj sjednici apelaciju Pravobranilaštva RS podnesenu na presudu Apelacionog suda Brčko distrikta kojom je Srpska bila obavezana da fizičkim licima isplati nadoknadu ratne nematerijalne štete zbog smrti bliskih srodnika za vrijeme rata u BiH.

Registrar Ustavnog suda Zvonko Mijan kaže da je utvrđeno kršenje prava na pravično suđenje zbog čega je usvojena apelacija Pravobranilaštva.

– Predmet je vraćen Apelacionom sudu Brčko distrikta. Taj sud treba da donese novu odluku u skladu sa pravom na pravično suđenje. Radi se o zastari potraživanja, i to je glavno pitanje u tom i sličnim predmetima – kaže Mijan.

Srpska je u ovom slučaju prigovarala da je nastupila zastara potraživanja i tokom postupka u redovnim sudovima kao i u apelaciji.

U Pravobranilaštvu RS kažu da je i najnovijom odlukom Ustavnog suda potvrđeno da će sve slične tužbe podnesene iz FBiH protiv RS pasti u vodu, a kojih ima čak oko 30.000. Ukupna visina odštetnih zahtjeva samo iz Sarajeva iznosi oko 1,6 milijardi maraka.

– Sve to presječeno je ovakvim odlukama Ustavnog suda. U ovom predmetu čudi to što je presudu na štetu prava i RS opet donio Apelacioni sud Brčko distrikta, iako je jednu istu takvu, koju je poništio Ustavni sud, donio i 2014. godine. I u toj odluci takođe je riječ o zastari potraživanja prema Zakonu o obligacionim odnosima – kažu u Pravobranilaštvu.

Dodaju da je ipak vidljivo da su te odluke Ustavnog suda zaustavile dosta nižestepenih sudova da u tim predmetima donose nezakonite presude.

– I posljednjom odlukom Ustavnog suda potvrđen je stav Pravobranilaštva da su nižestepeni sudovi u predmetima za nadoknadu nematerijalne ratne štete protiv RS kršili pravo na pravično suđenje i pravo na imovinu, ne poštujući rokove zastarjelosti – rekli su u Pravobranilaštvu.

Podsjećamo da je Ustavni sud i u februaru usvojio apelaciju Pravobranilaštva RS podnesenu na presude redovnih sudova kojima je Srpska bila obavezana da nadoknadi nematerijalnu štetu nanesenu fizičkim osobama zbog lišavanja slobode za vrijeme rata u Foči. Ovaj sud je i u septembru 2014. godine prihvatio apelaciju Pravobranilaštva RS podnesenu na presudu takođe Apelacionog suda Brčko distrikta i tako poništio raniju presudu kojom je RS bila obavezana na isplatu naknade ratne nematerijalne štete. Kršenje ustavnog prava ranije je ustanovio i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, koji je usvojio apelaciju RS.

Neprimjenjivost

U Pravobranilaštvu RS ističu da nižerangirani sudovi u FBiH koji uvažavaju presude Ustavnog suda BiH u tim predmetima prilikom donošenja odluka pravilno ističu neprimjenjivost člana 377 Zakona o obligacionim odnosima na koji se pozivaju tužitelji u tužbama.

– Taj član se vezuje za krivično-pravnu odgovornost, a može se primijeniti samo prema učiniocu krivičnog djela, a ne prema trećem licu, odnosno prema tuženoj RS – kažu u Pravobranilaštvu RS.

OVO JE VELIKA POBJEDA REPUBLIK SRPSKE: Pogledajte šta će biti sa žrtvama zločina počinjenih u ime RS-a…

| Slider, Vijesti |
About The Author
-