Agencija “Prime Communications” je tokom maja ove godine sprovela istraživanje stavova građana BiH, metodom face to face inervjua, sa pitanjem “Treba li ukinuti Republiku Srpsku?”.

 

 

U istraživanju su učestvovali građani stariji od 18 godina, a ukupno je, tehnikom usmenog intervjua, ispitano 1250 ispitanika. Očekivana statistička greška je +/- 2,77%.

 

Sa tvrdnjom “Treba ukinuti Republiku Srpsku?” potpuno se slaže 31,9%, a uglavnom se slaže njih 11,4%, što ukupno čini 43,3% ispitanika. Sa ovom tvrdnjom se uglavnom ne slaže 13% građana, a potpuno neslaganje nalazimo kod 33% ispitanika.

 

 

Sa tvrdnjom “Treba ukinuti Republiku Srpsku?” u potpunosti se slaže 61,5% Bošnjaka, 7% Hrvata i 0,8% Srba, dok se sa ovom tvrdnjom uglavnom slaže 19,6% Hrvata, 1,0% Srba i 14,5% Bošnjaka.

 

 

Kada je riječ o stavovima unutar svakog konstitutivnog naroda, istraživanje je pokazalo da je najveći procenat onih koji se uopšte ne slažu sa tvrdnjom „Treba ukinuti Republiku Srpsku?” kod pripadnika srpskog naroda – 85,4%, dok se njih 9,1% uglavnom ne slaže sa navedenom tvrdnjom.

Piše: N1

NAUČNICI PROVELI ISTRAŽIVANJE: Šokirat će te se kad saznate koliko je Srba za ukidanje Republike Srpske…

About The Author
-