NEZIR PIVIĆ UPOZORAVA JAVNOST: “Nova intervencija OHR-a značila bi udar na vladavinu prava, pravnu sigurnost i demokratsko društvo, a postojanje Ustava i zakona bilo bi obesmišljeno”

“Najjasnija i najpreciznija odredba koju sadrži Ustav Federacije BIH je ona koja nalaže da Odluku o imenovanju Vlade FBiH potpisuju predsjednika i oba potpredsjednika Federacije BiH”, navodi Pivić

 

 

Zastupnik SDA u Parlamentu Federacije BiH Nezir Pivić reagovao je na društvenim mrežama povodom informacije koja se pojavila u javnosti da bi visoki predstavnik Christian Schmidt mogao intervenisati u bh. entitetu Federacija BiH u obliku autentičnog tumačenja ustava, zakona i propisa.

 

 

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

 

“U javnosti se pojavila teza o novoj intervenciji OHR-a u obliku autentičnog tumačenja. To bi bio novi udar na vladavinu prava, pravnu sigurnosti i demokratsko društvo, a postojanje Ustava i zakona bilo bi obesmišljeno.

 

 

Autentično tumačenje je tumačenje ustava, zakona ili kakvog drugog propisa od strane zakonodavca koji ga je usvojio. Autentično tumačenje se traži u onim okolnostima u kojim određena odredba sadrži dvosmislenosti ili nejasnoće. Najjasnija i najpreciznija odredba koju sadrži Ustav Federacije BIH je ona koja nalaže da Odluku o imenovanju Vlade FBiH potpisuju predsjednika i oba potpredsjednika Federacije BiH. Dakle, Ustav kaže direktno, jasno i nedvosmisleno šta Odluka o imenovanju vlade FBIH mora da sadrži i sa time gasi sve neosnovane špekulacije.

 

 

Gospodin Refik Lendo je u više navrata pozivao na politički dogovor sa ciljem formiranja Vlade FBIH, uz potpuno poštivanje Ustava FBIH. Međutim, druga strana se prema gospodinu Lendi ponaša ignorantski, na način da od njega namjeravaju da traže potpis za odluku u čijem sačinjavaju nije učestvovao, a na što je imao ustavom zagaratovano pravo da mora učestovavti- u formiranju Vlade FBIH.

 

 

Gospodin Lendo nije pisarnica da joj se akt dostavi na dalju administrativnu proceduru već potpredsjednik Federacije BiH iz reda Bošnjačkog naroda, a koji čini 70% stanovništva Federacije BIH. Sa time u vezi obaveza je gospodina Lendu tretirati sa poštovanjem njegovih ustavnih prava i nadležnosti i poštovanjem njegove pozicije i uloge.

 

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BIH će imati mogućnost da glasa za potvrđenje Odluke o imenovanju Vlade FBIH tek kada na odluci budu sva tri potpisa. U okolnostima u kojima važe trenutne odredbe Ustava to je tako i to će se poštovati, a sve surpotno tome je suprotno i Ustavu FBIH. Iz SDA je više puta ponovljeno da će biti podržan amandman na Ustav FBIH kojim se trajno rješava prohodnost imenovanja Vlade FBIH. Najbolji način je da se cjelokupni proces odvija u Predstavničkom domu, bez Doma naroda i bez potpisa predsjednika”.

 

 


(SB)

NEZIR PIVIĆ UPOZORAVA JAVNOST: “Nova intervencija OHR-a značila bi udar na vladavinu prava, pravnu sigurnost i demokratsko društvo, a postojanje Ustava i zakona bilo bi obesmišljeno”

About The Author
-