NOVINARI U ČUDU: Evo šta je DODIK rekao za presudu RADOVANU KARADŽIĆU!

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je jučer da je presuda zločincu Radovanu Karadžića prilično arogantna, cinična i dio ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala.

 

milorad-dodik

 

Dodik je istakao da je misija Haškog tribunala bila da osigura pomirenje, ali da je sada došlo do toga da je ono još neizvjesnije i gotovo nemoguće, prenosi RTRS.

 

On je istakao da Republika Srpska već dugo nema povjerenja u Haški tribunal, a potvrda toga jeste i ova presuda.

 

dodik

 

“Mnogi na ovim prostorima su mislili, kada je formiran Haški tribunal, da će biti osigurano neko povjerenje autoritetom onih koji su ga formirali. Vremenom je to izgubljeno jer se ovaj tribunal u značajnom obimu bavio selektivnim pristupom”, rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.

 

dodik

 

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, u sastavu sudija Vagn Prusse Joensen, predsjedavajući sudija, sudija William Hussein Sekule, sudija Jose Ricardo de Prada Solaesa, sudija Graciela Susana Gatti Santana i sudija Ivo Nelson de Caires Batista Rosa – je donijelo presudu po žalbama koje su Radovan Karadžić i Tužilaštvo 24. marta 2016. podnijeli na presudu Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

 

Radovan Karadžića, jednog od osnivača Srpske demokratske stranke, koji je od 17. decembra 1992. bio predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njezinih oružanih snaga, Pretresno vijeće je proglasilo krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, i osudilo na 40 godina zatvora.

 

karadzic

 

Konkretno, Pretresno vijeće je zaključilo da Karadžić snosi individualnu krivičnu odgovornost na osnovu učešća u sljedećim udruženim zločinačkim poduhvatima: (a) trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata s područja na koja su bosanski Srbi polagali pravo u opštinama širom Bosne i Hercegovine, od oktobra 1991. do 30. novembra 1995. (sveobuhvatni UZP); (b) širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva putem kampanje granatiranja i snajperskog djelovanja, od kraja maja 1992. do oktobra 1995. (UZP vezan za Sarajevo); (c) eliminisanje bosanskih Muslimana u Srebrenici 1995. godine (UZP vezan za Srebrenicu); i (d) uzimanje osoblja Ujeidnjenih nacija za taoce kako bi se NATO prisilio da se suzdrži od vazdušnih napada na ciljeve bosanskih Srba, od 25. maja do 18. juna 1995. (UZP vezan za taoce). Pretresno vijeće takođe je zaključilo da Karadžić snosi odgovornost kao nadređeni u vezi sa nekim krivičnim djelima koje su njegovi podređeni počinili u Srebrenici 1995. godine.

 

Žalbeno vijeće je djelomično ukinulo, uz protivno mišljenje sudija Joensena i de Prade, osude Karadžića vezane za sveobuhvatni UZP u onom dijelu u kojem se zasnivaju na nekim incidentima iz priloga optužnici. Žalbeno vijeće je jednoglasno odbilo sve druge aspekte žalbe Karadžića i potvrdilo njegove preostale osude po članovima 7(1) i 7(3) Statuta MKSJ-a za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i druga nečovječna djela (prisilno premještanje), kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca, kao kršenja zakona i običaja ratovanja, u vezi sa njegovim učešćem u sveobuhvatnom UZP-u, te UZP-ima vezanim za Sarajevo, Srebrenicu i taoce.

 

karadzic

 

Žalbeno vijeće je odbilo, uz protivno mišljenje sudije de Prade, žalbu Tužilaštva, izuzev u pogledu kazne. Žalbeno vijeće je usvojilo žalbu Tužilaštva na izrečenu kaznu i zaključilo, uz protivno mišljenje sudija de Prade i Rose, da je Pretresno vijeće napravilo primjetnu grešku i prekršilo svoja diskreciona ovlaštenja kada je izreklo kaznu od samo 40 godina zatvora. Žalbeno vijeće je, uz protivno mišljenje sudija de Prade i Rose, poništilo kaznu od 40 godina zatvora i Karadžiću izreklo kaznu doživotnog zatvora.

NOVINARI U ČUDU: Evo šta je DODIK rekao za presudu RADOVANU KARADŽIĆU!

About The Author
-