Optužnica protiv 13 osoba: Kako se dilala droga u Sarajevu

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv 13 osoba koje se tereti za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kantonalni sud u Sarajevu danas je potvrdio optužnicu protiv Arnesa Bećirovića (1977), Senada Nizića (1969), Admira Cucka (1991), Jasmina Gusinca (1994), Amira Džanovića (1986), Harisa Džanovića (1990), Fikrete Šerifović (1987), Mevlida Bektića (1991), Angijada Jahića (1993), Emira Galeše (1983), Edite Desović (1974), Dženana Hanića (1988) i Ajdina Nizića zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238.

Kako se navodi u potvrđenoj optužnici, grupom je rukovodio Arnes Bećirović, a kojoj su kao članovi svjesno i dobrovoljno pristupile navedene osobe, prenosi N1.

Bećirović je, navodi se u optužnici, uspostavio kontakt sa njemu poznatom osobom radi nabavke veće količine opojne droge amfetamin, ekstazi, tetrahidrokanabinol i cannabis i nabavke opreme i supstanci za proizvodnju i preradu ove opojne droge.

Senad Nizić prema dogovoru obezbijedio mjesto za držanje ove opojne droge, te sa Bećirovićem i ostalim članovima dogovorio da će vršiti predaju većih količina ove opojne droge Admiru Cucku i Jasminu Gusincu i njima poznatom osobom iz Konjica.

Prema dogovoru za počinjenje ovih krivičnih djela, Cucak je sa ostalim članovima dogovorio da će vršiti prodaju i dalji prenos ove opojne droge u većim količinama drugim njima poznatim osobama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Detalji o dilanju droge

Jasmin Gusinac je sa ostalima dogovorio da će od Nizića preuzimati veće količine opojne droge i prodavati je krajnjim konzumentima te će za ove poslove angažovati i  druge osobe njemu poznate. Za ove poslove angažovani su Mevlid Bektić, Fikreta Šerifović Omeragić koji su vagali, prepakivali i preprodavali ovu opojnu drogu. S druge strane, za prodavanje droge krajnjim konzumentima angažovani su Emira Galeš, Amir Džanović, Haris Džanović, Angijad Jahić, Edita Desović i Dženan Hanića.

Bećirović je u septembru 2015. godine, nakon što je od njemu poznate osobe nabavio veću količinu opojnih droga amfetamin, ekstazi, tetrahidrokanabinol i cannabis (hašiš), u Sarajevu u koferu na čuvanje, prepakivanje i predaju radi prodaje zajedno sa predmetima pogodnim za dalju preradu predao Senadu Niziću.

Tom prilikom ga je zadužio da ovu opojnu drogu drži, prepakuje i po njegovom uputstvu preda Admiru Cucku, Jasminu Gusincu i njima poznatoj osobi iz Konjica, a potom od istih preuzme i novac od prodaje ovih opojnih droga i preda mu, za šta mu je obećao zaradu od 1.000 KM mjesečno.

Bećirović je oko 21. septembra 2015. godine Gusincu u ugostiteljskom objektu u naselju Vojničko polje predao 87 grama opojne droge amfetamin, u cilju da ovu drogu proda, a nakon toga mu preda novac, što je isti putem njemu poznatih osoba i učinio. Dva dana kasnije, na istom mjestu, Gusinac je za navedenu opojnu drogu predao Bećiroviću iznos od 500 KM, te su se tom prilikom u prisustvu Admira Cucka dogovorili i oko daljeg preuzimanja opojne droge radi njene dalje prodaje.

Ustaljena praksa

Bećirović je krajem septembra 2015. godine nakon što je Gusinac od njega zatražio da mu donese 100 grama opojne droge amfetamin, naložio Niziću da iz svoje kuće uzme 100 grama opojne droge amfetamin te preda Gusincu, što je Nizić u dogovorenom ugostiteljskom objektu i učinio.

U oktobru 2015. godine Gusinac, dok se nalazio u jednom ugostiteljskom objektu u općini Centar zajedno sa Bećirovićem, od Cucka preuzeo 50 komada tableta ekstazi, a koje je on u prethodnom periodu nabavio od Bećirovića, da bi nakon toga Bećirović ponudio Gusincu da mu u narednom periodu radi dalje prodaje preda veću količinu ove opojne droge, a da mu nakon prodaje preda novac.

U oktobru 2015. godine Bećirović je predao Gusincu 70 tableta opojne droge ekstazi, po cijeni od 5 KM, uz dogovor da mu nakon što izvrši prodaju po cijeni od 8 KM preda novac što je ovaj i učinio, te mu novac od prodaje opojne droge u iznosu od 350 KM predao na benzinskoj pumpi koja se nalazi na Mostarskom raskršću.

Krajem mjeseca oktobra 2015. godine, Nizić je po uputi Bećirovića iz kuće uzeo 113 tableta opojne droge ekstazi i ispred tržnog centra „Bingo“ u Hadžićima predao Gusincu. Tri dana kasnije, on je na navedenoj benzinskoj pumpi Bećiroviću na ime realizovane prodaje opojne droge predao 1.400 KM.

Početkom novembra Nizić je po uputi Bećirovića Gusincu predao 200 grama amfetamina ispred svoje kuće gdje je Gusinac došao zajedno sa Cuckom i Bećirovićem.

Nakon toga, istog dana, Gusinac je po uputama predao 100 grama ove opojne droge Cucku da bi nakon toga droga završila u rukama njima poznate osobe Č. iz Konjica.

Optuženi su sa istom praksom nastavili i u narednim danima sve do njihovog hapšenja.

Optužnica protiv 13 osoba: Kako se dilala droga u Sarajevu

| Bosna i Hercegovina, Crna hronika, Slider, Vijesti |
About The Author
-