PRAVOSUĐE I (NE)PRAVDA: Politički korumpirana elita ima ideju da od VSTV-a napravi DOM NARODA

Nagodbe i “rješenja”.

 

 

Kome je cilj razvlašten Sud BiH? Zakon o sudovima zapeo u političkom dijalogu. Predviđeno je formiranje višeg suda na Dodikovom terenu, a tamo Sudu BiH ograničeno djelovanje. Reformski, a unatrag pravosuđe BiH po matrici političko-kriminalnih veza u evropskom naletu moglo bi izgubiti nadležnost za obračun sa korupcijom i kriminalom. Zakon za amnestiranje prije svega političke korumpirane elite koja ima ideju da od VSTV-a napravi DOM NARODA.

 

 

Politički zahvat u pravosudnoj reformi u punom zamahu, a po principu bolje išta nego ništa. Reforma je to na bh. način, gdje politika, a ne struka kroji sistem vladavine prava. Set zakona iz oblasti pravosuđa test je prvenstveno koalicijskih odnosa državne vlasti, a ne koliko smo blizu ili daleko od evropskih pravnih normi. Prijedlog izmjene zakona o VSTV-u usaglašen sa Venecijanskom komisijom nije tema za usvojiti.

 

 

“Politika, a tu spada i izvršna i zakonodavna vlast vrlo vješto su sklonili ovo sve što su imali tri mjeseca ispred sebe, došli u poziciju, vukli tu problematiku, a onda pod izgovorom da je hitno i da mora ići kao uslov za ispunjenje Evropskog puta BIH kreirali su neka rješenja koja su retrogradna”, kaže Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV.

 

 

Nisu, a trebali su osigurati adekvatnu kontrolu i provjeru imovine sudija, tužilaca i njihove porodice, ali i sukoba interesa unutar pravosudnog sistema. Dakle, njihovi imovinski kartoni postaju javni, ali bez jasnog mehanizma provjere tačnosti. Provjeri podliježu i članovi porodice , ali samo ako žive u istom domaćinstvu. I tu nastaje problem jer je ograničen način provjere tačnosti dostavljenih podataka.

 

 

“Ja ću vam reći da u RS postoje propisi kojima su osnovane i uređen rad određenih institucija koje bi nama trebale dostavljati podatke. U tim propisima postoje odredbe da te institucije rade svoj posao, prikupljaju podatke i dostavljaju ih isključivo entitetskim institucijama, dakle sad, na ovaj način, oni apsolutno ne moraju postupiti po našim zahtjevima, ne moraju nam dostavljati te tražene podatke, što naše odredbe koje govore o provjeri imovine čini neprovodivim u praksi”, dodaje Lagumdžija.

 

 

“Tu odmah imamo problem što nije definisan krug odnosno to se kaže do koje mjere će biti obuhvaćeni članovi, da li je to uža, šira porodica i u kojem nivou, statusu, što opet dovodi do pravne nesigurnosti”, pojasnio je Eldan Mujanović, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije univerziteta u Sarajevu.

 

 

“Po mom mišljenju ne treba provjeravati tu djecu osim ako ne postoje indicije da je sudac to uradio, a ako je to uradio onda se to i može provjeravati, ali ja nisam sada za ovo predloženo rješenje da se provjerava neovisno o tome koje je porijeklo imovine koju ima dijete suca koje je punoljetno i ima svoj život”, kaže advokat Asim Crnalić.

 

 

Posljedica je to političke nagodbe, a ne pravnog rješenja, pa je ovo zakon koji će biti, kako to piše u članu 26., usklađen sa EU standardima. Privremeno rješenje sa EU kvačicom o pozitivnim promjenama u BiH.

 

 

Prilog pogledajte na  Federalna.ba.

PRAVOSUĐE I (NE)PRAVDA: Politički korumpirana elita ima ideju da od VSTV-a napravi DOM NARODA

About The Author
-