Prof. dr. Kurtćehajić: Ispitao sam hiljade studenata i nikada mi se nije zagubila prijava, Sebiji nedostaje svih 14!

Predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti “Kulin ban” akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić, komentirao je poništavanje magisterija i akademskog zvanja Sebije Izetbegović.

 

 

Njegov komentar na Facebooku prenosimo u cjelosti:

 

– Doktorici Izetbegović je oduzet magisterij zbog četrnaest ispita koji su bili nophodni da bi pristupila odbrani magistarskog rada a ne zbog bilo čijih tačnih ili netačnih izjava.

 

 

Problem su ispiti koji prethode magisteriju

 

Ovdje moram da se umiješam da pravno objasnim problem. Doktorici se ne osporava odbrana magisterija kod prof. dr. Šimića niti odbrana doktorata kod mentora doc. dr. Senada Mehmedbašića. Akademik prof.dr. Asim Kurjak, iako tema doktorske disertacije nije njegova struka, je bio Predsjednik komisije ali i komentor jer Mehmedbašić kao docent nije mogao biti samostalni mentor.

 

 

On je očigledno bio više tu formalno zbog njegove slave i vjerovatno želje doktorice da se može pohvaliti da je doktorirala kod najboljeg. Problem doktorice Izetbegović su ispiti koji prethode magisteriju. Bez položenih ispita ne može se pristupiti magisteriju a ona je trebala položiti 14 ispita. U zahtjevu od 1994. godine napisala je da je položila deset koliko je upisano u indeks ali nema potvrde ni za jedan ispit u studentskoj službi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a u Sarajevu nije napravljena ekvivalencija ali to je i normalno jer postdiplomski studij Ultrazvučna dijagnostika ni danas ne postoji u Sarajevu te nije ni mogla polagati razliku koju je ona tražila od četiri ispita.

 

 

Pravno gledano, činjenično stanje kod doktorice je da ona nije položila nijedan ispit u Zagrebu a na vještaku je da utvrdi da li su ocjene u indeksu falsificirane jer je nemoguće da joj nedostaju baš sve prijave na najstarijem fakultetu Univerziteta u Zagrebu. A drugo je da nema ni razlike od četiri ispita koja su trebala biti polagana u Sarajevu. Dakle, razlog poništenja magisterija je što ona nije stekla uslove za odbranu magisterija a bez ispravno završenog magisterija osporiv je i doktorat na koji je izašla i sve titule napredovanja koje on nosi.

 

 

Iz mog iskustva mogu reći da sam ispitao u svojoj višegodišnjoj praksi više hiljada studenata i nikada mi se nije zagubila nijedna prijava. A kod doktorice Izetbegović ne nedostaje jedna, nego svih četrnaest kako u Zagrebu tako i u Sarajevu što je u domenu naučne fantastike.

 

 

S obzirom da je akademik Kurjak u toku njene odbrane rekao da je ona ispunila sve uslove za odbranu potrebno je to i objasniti.

 

 

Akademik Asim Kurjak sigurno ne bi pristao da bude u Komisiji da je znao da postoji problem. Svi mi kada smo Predsjednici Komisije za odbranu isto kažemo, jer je to forma, a službe koje su odgovorne dostavljaju nam da je sve u redu.

 

 

Sebija potcijenila inteligenciju Bošnjaka

 

Kod doktorice je problem napravio tadašnji dekan prof.dr. Nedžad Mulabegović koji joj je uvažio zahtjev da je položila deset ispita u Zagrebu na osnovu indeksa ne provjeravajući da li su ocjene u indeksu stvarne ili svojeručno upisane ( ne prati ih dokumentacija u Zagrebu ) A drugo nije napravljena ekvivalencija pa ona nije polagala ni razliku od četiri ispita u Sarajevu te je fingirana situacija da je ispunila uslove a za to su opet krivi ona i dekan Mulabegović za kojeg sam čuo da je u skorije vrijeme imao moždani udar te pretpostavljam da će se on braniti da se ničega ne sjeća.

 

 

Moje mišljenje je da je doktorica Sebija potcijenila inteligenciju Bošnjaka i da kad je ušla u sve ovo mislila je da će joj proći, iako sam ubijeđen da joj ni u malom mozgu to ne bi palo na pamet da je u Zagrebu živjela i tamo gradila karijeru – napisao je akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić.

 

 

 

(Faktor)

Prof. dr. Kurtćehajić: Ispitao sam hiljade studenata i nikada mi se nije zagubila prijava, Sebiji nedostaje svih 14!

About The Author
-