VASKOVIĆ OTKRIVA: Čekajući Dodika i Bajića, tužilac Goran Glamočanin 23 mjeseca drži u zaključanoj ladici optužnicu protiv…

Petra Đokića…

 

 

Nema sumnje da je i u ovom slučaju politika ta koja odlučuje da li će, kada i protiv koga pravosudne institucije pokrenuti istrage.

 

 

Piše: Slobodan Vasković

 

 

Od podnošenja krivične prijave protiv ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića, zbog kriminalnih radnji u vezi sa TE “Stanari”, prošlo je više od 23 mjeseca. Republičko tužilaštvo, nadležno za ovaj slučaj, kako stvari stoje, tih 23 mjeseca nije mrdnulo ni malim prstom kako bi se pokrenula istraga i procesuiralo teško krivično djelo koje je počinio Đokić, a zbog kojeg RS gubi desetine miliona KM.

 

 

Nema sumnje da je i u ovom slučaju politika ta koja odlučuje da li će, kada i protiv koga pravosudne institucije pokrenuti istrage.Zbog navedenog, ponovo sam uputio pitanja u vezi sa ovim slučajem Mahmutu Švraki, glavnom republičkom tužiocu, i njegovom zamjeniku Miodragu Bajiću, koji je i šef Posebnog odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, kako bi obavijestio javnost o statusu ovog predmeta, ali i o tome da mi je namjera da protiv svih odgovornih u pomenutom tužilaštvu, koji već 23 mjeseca opstruišu istragu u ovom teškom kriminalu i korupciji, podnesem prijavu Kancelariji disciplinskog tužioca VSTS, sa zahtjevom da ih razriješi dužnosti. Pitanja za Švraku i Bajića

 

 

Republičko javno tužilaštvo

 

 

Mahmut Švraka, Glavni republički tužilac

 

 

Miodrag Bajić, zamjenik Glavnog republičkog tužioca

 

 

Poštovani,

 

 

Prema mojim informacijama, MUP RS je dana 25.01.2019. godine dostavio Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva RS Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama koje se odnose na izuzimanje relevantne dokumentacije u vezi sa poslovanjem EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari. U tom izvještaju kao učinilac krivičnog djela je označen, između ostalih, Petar Đokić, aktuelni ministar energetike i rudarstva RS.

 

 

Prema mojim saznanjima, za taj predmet je zadužen tužilac Goran Glamočanin. Takođe, raspolažem informacijama da taj tužilac duže od dvije godine drži “pod ključem” u svojoj kancelariji napisanu optužnicu protiv ministra Petra Đokića, kao i da je taj tužilac od specijalnog tužioca Miodraga Bajića dobio nalog da čeka sa podizanjem optužnice sve dok to ne naredi Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

 

 

Molim Vas da mi najkasnije do srijede, 03.03.2021. godine, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, dostavite sljedeće informacije:

 

 

1. Da li je za pomenuti predmet zadužen tužilac Goran Glamočanin?

2. Ime i prezime svih tužilaca koji su bili zaduženi za taj predmet.

3. U kojoj fazi krivičnog postupka se nalazi pomenuti predmet?

 

 

Želim da napomenem da ću po dobijanju traženih informacija, protiv specijalnog tužioca Miodraga Bajića i svih tužilaca koji su bili zaduženi za pomenuti predmet, podnijeti disciplinsku prijavu disciplinskom tužioca VSTS-a. S obzirom da je novo rukovodstvo VSTS-a izrazilo namjeru da se obračuna sa korumpiranim tužiocima, smatram da su se stekli uslovi da kroz disciplinski postupak budu razriješeni svi tužioci koji već duže od dvije godine sprječavaju podizanje optužnice protiv ministra Petra Đokića.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Slobodan Vasković, bloger

 

 

 

 

Pisao sam u nekoliko navrata o pljački koju je izvršio Đokić i teško oštetio budžet RS. U tekstu “Politički otpad: Biorazgradive krivične prijave, istrage, optužnice”, objavljenom 21.01.2020., naveo sam da “slučaj Đokić” pokazuje spregu vladajućeg Režima sa takozvanim pravosudnim institucijama, odnosno činjenicu da Režim upravlja tim, i u načelu i u detalju, “stubom bezvlašća”, koji se koristi isključivo po potrebi – kada je nužno ukloniti nepodobne i nepoželjne. Đokić je poodavno trebao da “trune” iza rešetaka, ali je opstajao, uprkos brojnim nezakonitim djelima, jer je bio potreban Dodiku; Kada se “potreba za Đokićem” izliže, tek onda bi mogle početi i “pravosudne” institucije navodno da rade nešto. Navodno, jer čelnika Republičkog tužilaštva nigdje nema, uprkos brojnim aferama, koje se svakodnevno otvaraju, da nije naodmet pomisliti da su Mahmut Švraka, formalni šef RJT, njegov zamjenik i stvarni šef RJT Miodrag Bajić nestali i da je nužno za njima raspisati potragu. Ili objaviti Javni poziv kojim bi ih se pozvalo da potvrde svoju prisutnost u “pravosudnim” institucijama. Ne bi trebalo iznenaditi da nas sve iznenade i Švraka i Bajić svojim iznenadnim pojavljivanjem, naglo povećanom vidljivošću, ukoliko Đokić zaista bude smijenjen sa ministarske pozicije. Tek tada bi, možda, krenuli u istraživanje kriminalnih djela šefa socijalista, koji je, svojim djelovanjem prethodnih deceniju i po (a i šire), nanio toliko štete da je nemjerljiva; Do tada, oni se igraju riječima, koje ništa ne znače, ali i ne rade ništa, što mnogo znači u rasvjetljivanju njihove uloge sluga Režima. Krivična prijava protiv Đokića podnesena je 25.01.2019. godine; Učinio je to takozvani MUP RS. “Uvidom u upisnik kojeg vodi Posebno odjeljenje tužilaštva utvrđeno je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dana 25.01.2019. godine dostavilo ovom tužilaštvu Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama koje se odnose na izuzimanje relevantne predmetne dokumentacije, a u vezi sa poslovanjem EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari. Ovaj predmet još uvijek se nalazi u fazi provjera, odnosno prikupljanja informacija i potrebnih obavještenja”, navedeno je u odgovoru Dragice Tojagić, portparola Posebnog odjeljenja, koji mi je upućen 11.09.2019. Bitno je konstatovati da se iz odgovora jasno uočava da od januara do septembra 2019. godine u Posebnom odjeljenju nisu prstom mrdnuli u vezi sa teškim krivičnim djelima koja je počinio Đokić. U januaru 2020. (16.01.), odgovarajući na pitanje N1 o statusu predmeta “Đokić”, saopšteno je sledeće:”Republičko javno tužilastvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala postupa u jednom predmetu u kojem je prijavljen Petar Đokić, a u vezi sa poslovanjem EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Tužilaštvo je zaprimilo Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o preduzetim mjerama i radnjama koje se odnose na izuzimanje relevantne predmetne dokumentacije, a u vezi sa poslovanjem ovog privrednog subjekta. Više informacija o ovom predmetu u ovom trenutku ne možemo iznositi”! Ostalo je nejasno da li je Posebno odjeljenje i u januaru postupilo kao i u septembru – izvršilo uvid u upisnik ili je preduzelo neke konkretne radnje i mjere, ali je, gotovo sasvim izvjesno, izostalo donošenje Naredbe o sprovođenju istrage protiv Đokića; Da je Naredba donešena, nema dileme da bi “nestali” Švraka i Bajić to obznanili kako bi se učinili “vidljivim”. Danas je već 01.03.2021., pa se, samo po sebi, nameće pitanje – zbog čega Posebno odjeljenje čeka 23 mjeseca i ne sprovodi istragu, već dopušta da Đokić i dalje, kao ministar, čini nova krivična djela?! Zato što su u sprezi sa vrhom Režima i što pripadnike vladajuće kaste smatraju “Svetim kravama”, samim tim nedodirljivim, dok se drugačije ne naredi iz vrha Režima. Veoma je interesantan datum kada je takozvani MUP RS podnio krivičnu protiv Đokića – 25.01.2019.; Taj dan je takozvani ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač smijenio gotovo sve načelnike uprava, tako da se upućivanje krivične prijave protiv Đokića, koja se prije toga mjesecima čuvala u ladicama, može tretirati i kao, u najmanjem, pokušaj pranja obraza nekog od smijenjenih.Da nije bilo smjena u vrhu takozvanog MUP RS, teško da bi krivična protiv Đokića bila proslijeđena u Posebno odjeljenje, što opet ukazuje da takozvana policija radi/istražuje “visoke funkcionere” kako bi ih Dodik i Lukač držali u šaci, a ne procesuirali. U tom kontekstu djeluje i takozvano pravosuđe, a krivične prijave protiv pripadnika Režima su tek incidenti, koji se ne procesuiraju.

 

 

Interesantno je da ni MUP RS ni Posebno odjeljenje nisu javnost obavijestili da je protiv Đokića podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, što je već tada impliciralo na njihovu spremnost da se cijeli slučaj zataška. Ta spremnost traje do dana današnjeg.

 

 

I za mnogo manje “ribe”, MUP RS je obavještavao javnost o počinjenom krivičnom djelu, ali je Đokić zaštićen, jer je ministar energetike i rudarstva, predsjednik SP-a i pripadnik vladajuće oligarhije.

 

 

Uostalom, nije li Bajićevo Posebno odjeljenje i napravljeno da bi štitilo kriminal i kriminalce iz vlasti, dok je krivična protiv Đokića u Posebno odjeljenje upućena “greškom”, jer je prije toga mjesecima bila “Na čekanju”.

 

 

U tekstu “Đokić, pogodujući EFT-u, oštetio budžet RS za osam miliona maraka; Samoinicijativno izmijenio brojne koncesije na štetu RS”, (23.02.2018.)” objavio sam da je Đokić, tadašnji ministar industrije i energetike u Vladi RS, oštetio budžet entiteta za osam miliona konvertibilnih maraka.

 

 

Šteta je nastala nakon što je Đokić, samoinicijativno, izmijenio Pravilnik o visini koncesione naknade i bankarskim garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije.

 

 

Đokić je teško krivično djelo počinio 21. jula 2016. godine, kada je promijenio Pravilnik čime je određenim koncesionarima omogućio besplatnu eksploataciju uglja; Istovremeno je drastično smanjio naknadu za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju struje.

 

 

Đokić je tada, nezvanično, tvrdio da mu je “sve namješteno” i da je štetni Pravilnik donesen bez njegovog znanja, a po nalogu Milana Baštinca, pomoćnika ministra industrije i energetike.

 

 

Potpuno je nerealno da je Baštinac, uprkos realnoj moći koju posjeduje, učinio bilo šta bez Đokićevog znanja.

 

 

Niko, sem malobrojnih iz vlasti, nije vidio Ugovor sa EFT-om, tako da je potpuno nepoznato šta je sve njime obuhvaćeno.

 

 

Ranije sam objavio da je Vlada RS dala garanciju da će vratiti kredit Razvojnoj banci Kine od 320 miliona evra, ukoliko to ne bude učinila firma Vuka Hamovićeva.

 

 

Hamovićeva firma je pokušala demantovati tu informaciju, (koju sam objavio 12.06.2017.), ali moji izvori iz Režima i dalje tvrde da Vlada RS jeste dala garanciju i da je zbog toga u velikom problemu.

 

 

Garancija Vlade RS nigdje nije javno objavljena. I, što je najgore, data je na ogromnu sumu, od 320 miliona evra, bez saglasnosti Narodne skupštine RS.

 

 

Komapnija EFT negirala je da postoji garancija Vlade RS, ali je navela i da postoji mogućnost da na Vladu RS padne otplata kredita.

 

 

“Ni u jednom dokumentu RS nije preuzela obavezu garantovanja ili vraćanja kredita prema kineskoj banci. Eventualne obaveze RS-a nastupile bi u slučaju raskida koncesionog ugovora koji je pruzrokovala RS kao davalac koncesije, na primjer zbog zahtjeva da EFT plaća istu nadoknadu dva puta, kroz nadoknadu za priroodne resurse i kroz koncesionu nadoknadu”, navedeno je u saopštenju EFT-a, datiranom 19.06.2017.

 

 

Đokić je smatrao da je uspio teški kriminalni akt zataškati, tako što je 08.02.2018. godine Narodna skupština RS usvojila, po hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, kojim su, kako je bio ubijeđen, njegove ranije samoinicijativne promjene Pravilnika legalizovane.

 

 

Međutim, zakon se ne primjenjuje retroaktivno, tako da je ostalo krivično djelo koje je Đokić počinio i šteta od osam miliona maraka, zbog koje će se lider socijalista, kad tad, morati procesuirati.

 

 

Takođe, bitno bi bilo pregledati brojne druge koncesije iz resora Ministarstva energetike, jer je Đokić na njima, samoinicijativno, “uradio intervencije” koje su odreda protiv zakona i štetne su po budžet RS.

 

 

Prema mojim izvorima iz Vlade RS, Đokić je, bez ičijeg znanja, prepravio brojne koncesije, tako da je šteta koju je načinio višestruko veća od utvrđenih osam miliona, koji su direktna posledica pogodovanja EFT-u.

 

http://slobodanvaskovic.blogspot.com/

VASKOVIĆ OTKRIVA: Čekajući Dodika i Bajića, tužilac Goran Glamočanin 23 mjeseca drži u zaključanoj ladici optužnicu protiv…

About The Author
-